Woonstad vraagt maximale huurverhoging

Woonstad stuurt aan alle huurders een folder over de huurverhogigng.
Hierin staat dat Woonstad de maximale huurverhoging vraagt.
Dat is voor de laagste inkomens 2 1/2 %, voor de middeninkomens 3 % en de hoogste inkomens 5 %.
De Klantenraad heeft geen advies gegeven, omdat dit toch biet opgevolgd wordt.Wel is duidelijk dat ze het met deze huurverhoging niet eens zijn.