Stappenplan “Weiger de huurverhoging 2015!

Stappenplan Actie weiger de huurverhoging 2015

Stap 1.
U meldt u voor 1 juni 2015 aan bij de actie tegen de huurverhoging bij uw huurdersvereniging. Doe dit zo snel mogelijk.

Stap 2.
Als u uw verhuurder hebt gemachtigd om de huur automatisch af te schrijven, dan moet u die machtiging intrekken per 1 juli 2015 (formulieren zijn verkrijgbaar bij de Huurdersvereniging Feijenoord).

Toelichting: Let op: de datum waarop je de machtiging intrekt moet 1 juli zijn. Daarmee voorkom je dat de huurbetaling van juni per ongeluk niet doorgaat. Het formulier waarmee je de machtiging intrekt moet je al wel eerder inleveren (liefst in mei).

Stap 3.
In de loop van april ontvangt u van de belastingdienst een brief dat uw verhuurder uw inkomensgegevens heeft opgevraagd.

Toelichting: Als u deze brief van de belastingdienst NIET ontvangt, maar uiteindelijk wel een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt (van 3% of van 5%) dan heeft de verhuurder een fout gemaakt en kunt u daar bezwaar tegen maken.

Stap 4.
Bij ernstige onderhoudsgebreken aan uw woning, meldt u dat schriftelijk aan uw verhuurder vóór 1 mei 2015. Bewaar een kopie van de brief of email.

Toelichting: Je kunt hiervoor de voorbeeldbrieven van de huurcommissie gebruiken, verkrijgbaar via de Huurdersvereniging Feijenoord.
Binnen 6 weken moet de verhuurder reageren op uw schriftelijke melding van onderhoudsgebreken. Als de verhuurder niets van zich laat horen of aangeeft er voorlopig niks aan te gaan doen om de gebreken te verhelpen. Dan kun je als huurder na 6 weken naar de huurcommissie stappen.
En dat is de crux: Zo lang nog niet bekend is wat de huurcommissie met uw klacht over onderhoudsgebreken gaat doen, zo lang mag de verhuurder geen huurverhoging doorvoeren.

Stap 5.
Vóór 1 mei ontvangt u van uw verhuurder een voorstel om de huur per 1 juli 2015 te verhogen. Vergeet niet dat dit een VOORSTEL is, en geen voldongen feit, u mag er bezwaar tegen maken.

Stap 6.
Bij onduidelijkheid over het verhelpen van ernstige onderhoudsgebreken, direct procedure starten bij de huurcommissie, dan mag er geen huurverhoging worden doorgevoerd. (zie ook stap 4)

Stap 7.
Na 1 juni 2015 kun je bij de belastingtelefoon een IBRI-verklaring over 2014 opvragen.
(tel: 0800-0543, het is een spraakcomputer, hou de BSN bij de hand van al uw gezinsleden)

Toelichting: Dit is nodig als je er in inkomen op achteruit bent gegaan. Het kan zijn dat je een hoge inkomensafhankelijke huurverhoging (3% of 5%) krijgt, terwijl je eigenlijk omdat je inkomen is verlaagd de 2,5% zou moeten krijgen. Dat je inkomen lager is geworden, moet je dan aan kunnen tonen. Als uw inkomen niet in 2014 maar in 2015 lager is geworden, moet u dit melden bij de verhuurder. Ook kunt u voor advies bij de Huurdersvereniging Feijenoord terecht.

Stap 8.
Per 1 juli betaalt u zelf het maandelijkse bedrag aan huur als in juni (en het hele afgelopen jaar). U doet dat zelf via internetbankieren of regelt het met uw bank.

Stap 9.
Per 1 juli 2015 maakt u het bedrag van de gevraagde huurverhoging maandelijks over naar uw spaarrekening (of een oude sok). Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!

Toelichting: De kans bestaat dat uw bezwaar tegen de huurverhoging uiteindelijk door de huurcommissie wordt afgewezen. U zult de huurverhoging dan alsnog, met terugwerkende kracht moeten betalen. Daarom is het verstandig dat bedrag apart te zetten.

Stap 10.
Dien GEEN bezwaarschrift in bij uw verhuurder voor 1 juli. Enkel de huurverhoging niet betalen is wettelijk toegestaan als manier om bezwaar te maken.

Toelichting: Door een bezwaarschrift in te dienen, ondergraaft u uw eigen mogelijkheden tot actie.

Stap 11.
Betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen van uw verhuurder kunt u negeren. Die zijn in deze situatie NIET toegestaan. U maakt immers gebruik van een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken.

Stap 12.
Voor 1 oktober 2015 ontvangt u waarschijnlijk een aangetekende brief van uw verhuurder. Daarin doet hij opnieuw het huurverhogingsvoorstel.

Toelichting: Als de verhuurder u deze aangetekende brief vergeet te versturen binnen 3 maanden na 1 juli (dus voor 1 oktober) dan gaat de huurverhoging vanwege een vormfout helemaal niet door. Het is een aangetekende brief, en u bent niet verplicht om een aangetekende brief te accepteren. Maar als u de brief wel in ontvangst neemt, is er verder niets aan de hand. U kunt dan gewoon verder naar stap 13.

Stap 13.
Na ontvangst van de aangetekende brief, kunt u vóór 1 november een verzoekschrift indienen bij de huurcommissie, waarin u uw bezwaar tegen de huurverhoging uiteen zet. De huurcommissie neemt uw verzoekschrift dan in behandeling. Dit kost u € 25,- aan legeskosten.

Toelichting: U kunt de € 25,- legeskosten als Actiekosten beschouwen. Bij een bijstanduitkering of vergelijkbaar inkomen kunt u vrijstelling krijgen van betaling van die € 25,-. De Huurdersvereniging Feijenoord kan u daarin wegwijs maken.

Tot slot
– Deelname aan deze actie kan ten allen tijde worden stopgezet. Als u er geen zin meer in heeft, dan kunt u gewoon de huurverhoging gaan betalen en dan is er verder niks aan de hand.
– Ook ontvangers van huurtoeslag kunnen aan de actie meedoen.
– Mensen met huurachterstanden of betalingsregelingen adviseren wij om NIET mee te doen aan deze actie. De bedoeling van de actie is om mensen te helpen, niet om problemen te vergroten.