onjuiste informatie op website woonstad

Aan het bestuur van Woonstad Rotterdam

Geacht bestuur,

Op uw website wordt informatie verstrekt over de huurverhoging 2015. U schrijft daarin als antwoord op de vraag ‘tot wanneer kunt u bezwaar in dienen?’ dat dit ‘tot 1 juli kan’. Wij willen U er op wijzen dat dit onjuiste informatie is. Bezwaar in dienen kan immers tot uiterlijk 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Zie hiervoor ook artikel 253 lid 2 BW Boek 7.

Wij verzoeken u om de informatie op de website te corrigeren en verwachten van u dat U dit per ommegaande doet, zodat bij het ontvangen van uw voorstel tot huurverhoging uw huurders kunnen beschikken over de juiste informatie. Zo niet, dan zullen wij bezien of verdere stappen hierover mogelijk zijn.

Verder wijzen wij u er op, dat indien huurders voor het verstrijken van genoemde vier maanden de huurverhoging niet betalen zij niet geconfronteerd mogen worden met dreigbrieven en aanmaningskosten. Hiervoor gelden voorgeschreven regels. Wij zullen bewoners indien nodig hierbij ondersteunen.

Hoogachtend,

G.J.M.L.Verhaegen

Feijenoord in Actie/Huurdersvereniging Feijenoord