woonstad foteo's

Onderhoudsactie in de wijk Feijenoord

Veel bewoners van de wijk Feijenoord huren van de corporatie Woonstad Rotterdam. Het betreft een sterk multiculturele wijk waar veel mensen zich betrokken voelen bij de wijk. De betrokkenheid vertaalt zich in het signaleren en doorgeven van problemen als het gaat om zaken die Woonstad Rotterdam zou oppakken. Helaas ondervinden de bewoners problemen en voelen zich te vaak niet gehoord.

Er is achterstallig onderhoud, bewoners worden niet serieus genomen waarbij niet of heel gebrekkig wordt gecommuniceerd. Afspraken mbt reparaties worden niet nagekomen en lekkages die alsmaar niet worden verholpen, binnenshuis en in portieken enz.

Een aantal actieve personen uit de wijk heeft zich verenigd onder de naam ” bewonersgroep Feijenoord” en zijn rond gaan vragen. Het bleek dat heel veel bewoners problemen ondervinden met Woonstad. Veel oudere mensen die moe zijn geworden van het klagen en weten vaak niet hoe te handelen. Vaak ook niet in staat om brieven te schrijven end.

Als Bewonersgroep Feijenoord is er een handtekeningenactie gestart tegen Woonstad Rotterdam mbt deze ontwikkelingen die zorgen baren en de leefbaarheid, die al niet zo best is, niet ten goede komt. Ondertussen worden wij ondersteund door “Feijenoord in Actie”. Op 30 mei is door bewoners ingesproken bij de Deelgemeente en zijn er gesprekken geweest met ambtenaren / adviseurs van de Heer / Portefeuillehouder Yazir. Ook is het een en ander in de Havenloods gepubliceerd.

Met deze handtekeningactie willen de bewoners Woonstad Rotterdam vragen vanuit hun verantwoordelijkheid deze zorgen serieus te nemen en actie te ondernemen en bewoners van Feijenoord als klanten behandelt. Woonstad reageert nog steeds niet. Maar we zijn nog steeds positief en verwachten dat woonstad afspraken gaat maken met bewoners omtrent deze ontwikkelingen. Ook zijn wij vastberaden door te gaan met allerlei mogelijke acties.