meldt u aan voor de basiscursus gezondheid op het Ravennest

Opzet basiscursus gezondheid
Doel cursus: het opleiden van vrouwen uit het gebied Feijenoord, die breed inzetbaar zijn in de wijk op het gebied van gezondheid. De cursist moet van allerlei aspecten van gezondheid genoeg afweten om beginnende signalen te herkennen.
Als deze cursisten de cursus hebben gedaan en een certificaat gekregen zijn ze beter toegerust om werkzaam te zijn als vrijwilliger op diverse terreinen op het gebied van gezondheid in wijk of buurt. Bijvoorbeeld:.
1 De cursist kan zich aansluiten bij een organisatie die bewoners als klant heeft. De cursist(vrijwilliger) onderhoudt dan het contact en verricht eenvoudige diensten (honden uitlaat, boodschappen doen). Dit zou het wijkteam kunnen zijn of thuis- of buurtzorg.
2 De cursist is werkzaam in een buurthuis en komt in contact met bejaarden en gaat deze opzoeken.
3 Cursisten bepalen zelf waar ze werken en met wie en zetten zelf activiteiten op.
Een intensieve cursus, waarin allerlei aspecten van gezondheid aan bod komen op basis niveau.
De theorielessen en praktijkoefeningen worden gegeven in het Ravennest. Waar komen onze cursisten vandaan: Uit eigen netwerk, Wilskracht Werkt, Maatschappelijk Werk, andere doorverwijzing.
Eerste cursus: 10 aanmeldingen
De cursisten solliciteren om aan de cursus te moge deelnemen. De cursus is gratis.
Wat zijn de vereisten om toegelaten te worden tot de cursus:
1 Opleiding boven de basisschool gedaan
2 Nederlandse kunnen spreken en schrijven
3 Grote inzet: minstens 1 dag per week gedurende 15 weken
4 Sociaal vaardig
5 Bereidheid en vermogen tot samenwerking
Inhoud van de cursus.
Dagdeel 1:- Kennismaken
– Doel cursus; bespreken verwachtingen van beide kanten; tijdsinvestering
– Situatie Hillesluis; hoe past de cursus daarin
– Bespreken rapporten over Hillesluis en thuis bestuderen
– Algemene inleiding gezondheid in de wijk: hierin komt de inhoud van de cursus ter sprake en wordt de samenhang van de diverse onderdelen verteld en wat de mogelijkheden voor de cursist zijn. Wat van de cursist verlangd wordt wat betreft tijdsinvestering en werkzaamheden.
Dagdeel 2,3,4
– De beginsymptomen van bepaalde ziektes leren kennen, zoals diabetes, dementie, bloeddrukmeting., overmatig medicijngebruik, goed innemen medicijnen; bijsluiter doornemen; medicijninloop; slapeloosheid
Dagdeel 5,6
– Het inzicht krijgen in de huiselijke situatie van de bewoner: eenzaamheid, isolement, huiselijk geweld, schulden, uit huiszettingen, drugsgebruik; depressieve klachten; opvoeding van kinderen; hoe herken je de signalen
Dagdeel 7 Kennis van de sociale kaart; hoe onderhoudt je contact met beroepskrachten; wat is jouw aandeel als vrijwilliger
Dagdeel 8,9 Kennis van gezonde voeding; kookadviezen; zelf gezonde maaltijden bereiden; gericht op de verschillende bevolkingsgroepen; literatuur beheersen
Dagdeel 10,11 Gezond bewegen; kennis van bewegen; oefeningen kunnen doen ; zelf groep leiden onder supervisie
Dagdeel 12,13 Gesprekken kunnen voeren over allerlei onderwerpen; om kunnen gaan met allerlei mensen; gesprekstraining
Dagdeel 14 Gespreksvoering; omgaan met groepen.
Dagdeel 15 Praktijkoefeningen onder supervisie

Daarna examen mondeling en schriftelijk
Benodigde docenten:1 Voorlichters gezondheid 2 Huisarts 3 Diƫtiste 4 Kok 5 Maatschappelijk werk 6 Activiteitenbegeleidster
Financiering: – Subsidieaanvraag aan de gebiedscommissie