formulier intrekken machtiging

Aan het bestuur van Woonstad Rotterdam,

Geacht bestuur,

Hierbij deel ik u het volgende mede.
Een werkgroep van huurders en Feijenoord in Actie/Huurdersvereniging Feijenoord zijn actief om te protesteren tegen de huurverhoging en dat met zoveel mogelijk huurders van Woonstad Rotterdam.
Dit doen wij door ook in juli en volgende maanden de oude huur te betalen.
Een deel van de huurders moet hiertoe uw formulier Intrekken Machtiging invullen met als datum van intrekking 1 juli en op uw kantoor overhandigen.
Helaas ontbreekt op uw formulier de mogelijkheid een datum van intrekken te vermelden.
Verder gaan wij er van uit dat geen andere eisen worden gesteld om in te vullen als die welke op het formulier vermeld staan.

Hoogachtend,

George Verhaegen
Feijenoord in Actie/Huurdersvereniging Feijenoord