20130905_154729

Buurthuizen blijven in 2014.

Feijenoord in Actie is erg gelukkig met het resultaat dat de vrijwilligers van de buurthuizen tot nu toe geboekt hebben. Door de lobby van de bewoners is het gelukt om in ieder geval in 2014 de met sluiting bedreigde buurthuizen Oleander, het Ravennest en de Brink open te houden en om in ieder geval voor daarna de financiering veilig te stellen.

Het huurcontract dat met de Hefgroep, de eigenaar van de panden, afgesloten is loopt tot 14 december. Of daarna verlengd kan worden is onzeker, omdat de Hefgroep aangegeven heeft in de toekomst de panden te willen verkopen. Het is nu aan de initiatiefnemers in de buurthuizen om van de gelegenheid gebruik te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor een goede toegankelijkheid en een goed gebruik van de locaties. Feijenoord in Actie zal dit blijven volgen en hen waar nodig de helpende hand toereiken. FiA vertrouwd erop dat de bewoners in staat zijn om met de buurt hun activiteiten vorm te geven en een nieuw vrijwilligerskader op te bouwen. Dat zal zorgen voor een aanbod waar de buurt wat aan heeft.

De buurthuizen hebben het afgelopen jaar veel politieke inzet gevraagd, maar voor Feijenoord in Actie stond het belang van het behoud vast. We kunnen ook constateren dat het nieuwe Dagelijks Bestuur een open en positieve instelling rondom de buurthuizen gekozen heeft, wat hen siert.