brief bewoners aan woonstad ‘stop huurverhoging’!!

Geachte leden van de Klantenraad van Woonstad Rotterdam,

U gaat advies geven over de komende huurverhoging van de woningen van Woonstad Rotterdam.
Ik, als huurder, wil u het volgende met klem vragen.

Wilt u adviseren dat een hoge huurverhoging echt niet meer kan! Een huurverhoging zou maximaal het inflatiecijfer mogen hebben. Meer huurverhoging vragen in wijken als de onze, is onverantwoord, en zet mensen met de laagste inkomens met de rug tegen de muur.

Zoals u weet is Rotterdam volgens het Armoedesignalement 2014 de nieuwe koploper in de gemeentelijke armoederanglijst. In Rotterdam moest in 2012 17,2 procent van de huishoudens van een laag inkomen rondkomen. Dat zijn zo’n 107.000 mensen, bijna twee nieuwe Feijenoord stadions vol!

Negen van de twintig armste postcodegebieden van Nederland bevinden zich in Rotterdam, waaronder de Tarwewijk en Bloemhof. De vijf Rotterdamse locaties met het grootste aantal armen zijn Feijenoord, Bloemhof, Afrikaanderwijk/Katendrecht, Hillesluis en Tarwewijk. Dit zijn onze wijken! En Woonstad bezit daar de meeste woningen. De meeste arme mensen in Rotterdam zijn dus huurders van Woonstad.

Woonstad heeft de afgelopen jaren de huren flink verhoogd. In 2013 stegen de huren met 6,2 procent ten opzichte van 2012. Dat was veel meer dan de landelijke gemiddelde huurstijging (4,7 procent). Ook vraagt Woonstad in 2013 78 procent van de maximaal toegestane huur terwijl dat landelijk zo’n 68 procent is. Voor 2014 zijn deze percentages zeer waarschijnlijk niet minder geworden (maar het Centraal Fonds heeft ze nog niet gepubliceerd).

Deze gegevens zijn simpelweg niet met elkaar te rijmen:
Rotterdam heeft de meeste arme inwoners van Nederland en de meeste van die armen zijn huurders van Woonstad. Toch vraagt Woonstad al twee jaar op rij de hoogste huurverhogingen en heeft het de hoogste streefhuren van het land!

Ik hoop dat u een grote huurverhoging afwijst.

Hoogachtend ,

Naam…………………………

Adres………………………….

Postcode………………………………….