ANBI Publicatieplicht

Naam
Vereniging Feijenoord in Actie

Contactgegevens
2e Stampioendwarsstraat 2A
3071TR Rotterdam
Nederland

Bestuurssamenstelling
Voorzitter/secretaris: George Verhaegen
Penningmeester: Ria Schuiling
Bestuurslid: Petra Franken

Beleidsplan
• FIA ondersteunt het verenigingsleven. Verenigingen brengen mensen bij elkaar en maken het mogelijk dat mensen zich inzetten voor het algemeen belang
• Buurthuizen zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en faciliteren verenigingen zonder eigen lokaal, Bovendien geven ze ruimte aan dienstverlening in de wijk.
• Als de overheid wil dat burgers andere burgers helpen moet ze daar ook de middelen voor beschikbaar maken en ondersteuning aan geven.
• Ambachten moeten terug in de wijk. De loodgieter, de fietsenmaker en de timmerman horen daar thuis.
• Jongeren moeten gewezen worden op de keuze die zij kunnen maken om ambachtelijk te werk te gaan.
• Welzijn en zorg zijn geen marktproducten. We moeten de uitvoerenden de ruimte geven hun professie goed uit te voeren zonder bureaucratie.
• Bewoners worden gehoord voordat de overheid in hun wijk aan de slag gaat.
• Betaald parkeren zal maar in enkele gevallen een oplossing bieden voor parkeerproblemen; daarom is Feijenoord in Actie tegen.
• Huiseigenaren moeten worden aangesproken worden op hun verplichtingen als huisbaas. Daarin moeten bewoners gesteund worden.
• Kinderen verdienen een veilige speelplek om de hoek.
• Géén sloop van goede goedkope woningen om ruimte te maken voor dure.
• Ambtenaren werkzaam voor Feijenoord moeten in Feijenoord wonen.

Beloningsbeleid
Feijenoord in Actie kent uitsluitend medewerkers op vrijwillige basis. Er zijn twee soorten beloningen:
1 Een vrijwilligersvergoeding van maximaal €150,- per maand
2 Een vergoeding op basis van te declareren uren.

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van de bewoners van de deelgemeente Feijenoord

Verslag uitgeoefende activiteiten
1 Acties tegen betaald parkeren
2 Onderhoudsacties
3 Werkzaamheden ten behoeve van buurthuizen
4 Stimuleren van ambachten
5 Werk in verband met de deelraad

Financiële verantwoording
Balans

Resultatenrekening