bakker

Ambachten

Jammer genoeg zijn ambachten (de stoffeerder, de timmerman, de schoenmaker ..) uit het straatbeeld verdwenen. Een natuurlijke kennismaking met handwerk door kinderen is niet meer vanzelfsprekend. Vroeger kon je op weg naar school binnen kijken bij diverse beroepen die nog aan de straat hun werkplaats hadden.

Bij beroeps- en schoolkeuze kiezen jongeren en of hun opvoeders eerder voor een administratieve en economische beroepsopleiding en denken niet zo snel aan ambachten. Er bestaat een verouderd en stereotiep beeld over ambachten: ‘’zwaar, vuil, slecht betaald..’’ zijn veel gehoorde opmerkingen.
De Sociaal Economische Raad, een advies orgaan van de regering verwacht in 2020 een tekort aan 229.000 ambachtslieden in Nederland terwijl voor de sectoren waar jongeren nu voor kiezen een overschot wordt verwacht. Dat betekent dat werk blijft liggen terwijl er mensen zonder baan thuiszitten. Een onwenselijke situatie.

Van uit FIA willen we zowel wat aan de zichtbaarheid van de ambachten en de belangen van de ambachtslieden doen. Wij ondersteunen en helpen dan ook mee aan de website ambachten.nu waar we de verschillend ambachten en hun beroep in de deelgemeente Feijenoord zich kunnen presenteren.
Verder vinden we het belangrijk dat de kinderen weer bekend worden met de ambachten en kunnen zien dat het interessant en bevredigend werk kan zijn waar mee een goede boterham te verdienen valt.

Daarom benaderen we basisscholen in de wijk en vragen hen om in het kader van beroeps- en schoolkeuze aandacht aan de ambachten te besteden. Activiteiten van de stichting Ambachten op Zuid die dat als doelstelling heeft ondersteunen wij.